1892 Sebastapolis

  Sulusuray’daki Antik Sebastopolis kentinin iki Efes Kenti Büyüklüğünde olduğunu ve gün yüzüne çıkmayı beklediğini ve Prens Charles’in Sulusaray Sebastapolis’i ziyaret ettiğini biliyormuydunuz?

  Antik Kent'in tarihi, ilk Tunç Çağı'nda başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Antik Sebastapolis Kenti'nin kuruluş tarihi henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda M.Ö.1. yüzyılda kurulmuş olduğu kaydedilmektedir. Roma İmparatoru Traianus zamanında (M.S.98-117) Pontus Galaticus‘la, Polemoniacus Eyaletlerinden ayrılarak Kapadokia Eyaleti'ne dahil edilmiştir.Bu konuya ilişkin kitabe, Kapadokia Valisi Arrian adına şehrin ileri gelenleri ve halkı tarafından dikilmiştir. Sebastapolis kelime olarak Latincedir.(Sebasto;büyük,ulu, azametli,polis;şehir.) “ Büyük azametli şehir “ denmektedir. Bazı kaynaklarda Herakleopolis olarak geçmektedir.   Heraklaopolis, Herakles şehri anlamına gelmektedir.

  Herakles Yunan ve Roma Mitilojisinde gücü kuvveti simgeleyen, yarı tanrı bir varlıktır Bu adı ile de Sebastapolis ile aynı manâyı taşımaktadır.1987 yılında Tokat Müze Müdürlüğü'nce yapılan kurtarma ve sondaj kazıları sonucunda elde edilen verilerle, daha önce ortaya çıkmış bulunan mimari parçalar değerlendirildiğinde kentin, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemleri'nde önemli bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktadır. Comana Pontica’da (Antik Tokat) yapılan yüzey araştırmaları sonucu ele geçen buluntular, Sebastapolis buluntuları ile büyük benzerlikler göstermektedir.Bu da söz konusu iki şehrin arasında,  yakın ilişkiler bulunan çağdaş iki yerleşim alanı olduğunu ortaya koymaktadır. 
   

  Tokat Müze Müdürlüğü tarafından,1986 yılında sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, daha sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1991 yılına kadar devam etmiştir. Yapılan kazılarda; şehir surları, hamam ve tapınağın bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan bölümlerden anlaşılacağı kadarıyla, antik kentin büyük bölümü bugünkü ilçe yerleşiminin altında kalmaktadır. Ayrıca, Sulusaray’ın yaklaşık 3 km. güneyindeki Ilıca Köyü yakınlarındaki Asklepion olması muhtemel, tabanı mozaiklerle kaplı bir yapı açığa çıkarılmıştır.

  Sulusaray Kaplıca alanı, Tokat İli'nin güneybatısında bulunan Sulusaray İlçe merkezine 3 km. mesafedeki Ilıca Köyü'nde yer almaktadır. Kaplıca suyunun romatizma, nevralji ve cilt hastalıklarına iyi geldiği görülmüştür.

  Oda Özellikleri
  35 m2 Kale Manzaralı odamızdır
  Bir çift kişilik ya da iki kişilik yatak
  Ücretsiz yüksek hızlı internet erişimi
  LCD televizyon
  Uydu ve film kanalları
  Saç kurutma makinesi
  Mini bar
  İsteğiniz doğrultusunda yastık menüsü
  isteğe bağlı çay ve kahve düzeneği
  Ücretsiz Tarihi 13.Y.Y Pervane Hamamı Girişi (Tokat Hamam kültürü bilinen büyük yöresel özelliklerinden biridir)(Pervane Hamamı, 1275 senesinde Selçuklu veziri Muinüddin Pervane tarafından yaptırılmıştır.)
  Ücretsiz Otopark